Pravidla


Termíny pro ročník 2024:

Nový region je možné do ligy přihlásit nejpozději 25. 2.

Registrace pro jednotlivé hráče bude následně otevřena od 1. 3. do 20. 3.

Jarní část: 1. 4. - 23. 6.

Letní část: 1. 7. - 15. 9.

Turnaj Mistrů se odehraje 21. 9. na Novém Plese.

 

Registrace do soutěže

 

Vítáni jsou všichni hráči a hráčky. Zkušení i nezkušení, zdatní i méně zdatní. Omezení máme pouze dvě. Minimální věk hráče 15 let a ochota aktivně si domlouvat zápasy se svými protihráči.

 

Během ročníku 2024 se bude hrát na 7 místech v republice, a to v Jaroměři, Vršovce, Polici nad Metují, Husinci (u Prahy), Olomouci, Příboru, a na Jihovýchodě (Vyškov - Brno - Rosice). Pokud jsou tyto destinace od vás příliš vzdálené a zároveň víte o dalších lidech z vaší destinace, že by se rádi zúčastnili, není problém přidat nové místo konání ligové soutěže. V takovém případě nás kontaktujte na info@kubb4fun.cz.

 

Samotný proces registrace do soutěže je popsán zde: https://www.kubb4fun.cz/join.php.

 

Startovné pro ročník 2024 je ve výši 200 Kč. Vybrané peníze budou použity na provoz internetových stránek, na pořádání Turnaje Mistrů (viz níže v textu), na pořízení pohárů pro nejlepší tři hráče ročníku a na další výdaje spojené s organizací a propagací ligy.

 

Důležité: Primárním komunikačním kanálem mezi pořadatelem a hráčem (ale i mezi hráči samotnými) je e-mailová komunikace. V praxi je sice běžné, že komunikace z 90 % probíhá na facebooku, ale nechceme účast v soutěži podmiňovat účtem na facebooku.

 

 

Systém soutěže

 

Ročník/Jarní část/Letní část

Každý ročník se bude skládat celkem ze dvou částí, a to z jarní části a letní části. 

 

Liga

Počet lig v dané části (jarní/letní) závisí na počtu přihlášených hráčů do soutěže. Každou ligu tvoří v ideálním případě sedm hráčů.

 

Ligový systém

Hráči v rámci dané ligy spolu hrají vždy jeden vzájemný zápas systémem „každý s každým“. Systém postupu/sestupu je na konci každé části (jarní/letní) následující:

- 1. a 2. místo – postup do vyšší ligy

- 3. – 5. místo – udržení ligy

- 6. a 7. místo – sestup do nižší ligy

 

Systém bodování

Zápas se zpravidla hraje na tři vítězné hry. Jen nejnižší lize v dané lokalitě (pokud se nejedná o jedinou ligu) lze udělit výjimku zápasů na dvě vítězné hry. V zápase se rozdělují tři body. Pokud o výsledku rozhodne až poslední hra (tedy konečný rozdíl her bude roven jedné), vítěz získá 2 body, druhý hráč 1 bod. Pokud bude rozdíl her 2 a vyšší, vítěz získá 3 body. V případě rovnosti bodů o konečném umístění hráčů na konci dané části (jarní/letní) rozhodnou následující kritéria:

1. skóre (celkový rozdíl vyhraných/prohraných her)

2. vzájemný zápas

3. v případě, že u tří a více hráčů, kteří budou mít shodný počet bodů, nebude možné určit lépe umístěného na základě 1. a 2. kritéria, rozhodne minitabulka skládající se pouze ze zápasů mezi těmito hráči. V té bude podstatné skóre (rozdíl vyhraných/prohraných her).

4. los

 

Vítěz ročníku

Vítězem ročníku se stane ten, kdo vyhraje závěrečný Turnaj Mistrů. Tento turnaj bude zároveň i rozloučením s aktuálním ročníkem. Věříme, že se na turnaji sejdeme nejen s hráči závěrečného turnaje, ale i s co největším počtem hráčů kubbu celého ročníku.

 

Turnaj Mistrů

Jedná se o závěrečný turnaj pro nejúspěšnější hráče ligového ročníku. Jedná se o jediný tuzemský turnaj, do kterého se nelze volně přihlásit, ale hráči se musí do turnaje kvalifikovat na základě svých výkonů během ligových zápasů. Turnaj je určen celkem pro 16 hráčů. V 1. lize každého regionu tak hráči obdrží na konci každé části (jarní a letní) body do kvalifikační tabulky svého regionu. A to následovně:

 

1. místo = 7 bodů

2. místo = 6 bodů

3. místo = 5 bodů

4. místo = 4 body

5. místo = 3 body

6. místo = 2 body

7. místo = 1 bod


Při rovnosti bodů v minitabulce rozhoduje vzájemný zápas daných hráčů z letní části. Pokud mezi více hráči bude shodný počet bodů a zároveň kritérium vzájemných zápasů z letní části nepůjde použít (vykrátí se), tak dalším kritériem je nejlepší dosažené umístění hráče v nejvyšší lize v daném ročníku. Pokud výše uvedeným postupem nebude možné určit lépe postaveného hráče, rozhodne los.

 

V ročníku 2024 bude mít každý region právo na počet míst podle získaného koeficientu vypočítaného na základě dvou kritérií:

 

-         Počet aktivních hráčů v regionu. Aktivním hráčem se rozumí takový hráč, který dokončí jarní/letní část s plným počtem odehraných zápasů (hráč, který musel nějaký svůj zápas kontumovat ve svůj neprospěch, se tedy do konečného součtu nepočítá).

-         Výsledky reprezentantů svého regionu na Turnaji Mistrů, a to dva roky zpětně. Pro ročník 2024 se bude jednat pouze o výsledky za ročník 2023, tedy jeden rok zpětně (v roce 2022 se Turnaj Mistrů pro vícero regionů ještě nekonal). 

 

O tom, kolik míst pravděpodobně připadne pro každý region, budeme včas detailněji informovat. Stejně tak budou zástupci regionů detailně informování o přesném způsobu vypočítání koeficientu.

 

Pravidla samotné hry

Předpokládáme, že obecná pravidla Kubbu všichni zájemci o účast v soutěži znají. Pravidla jsou případně dobře popsaná zde: http://klubns.cz/kubb/. Tato pravidla jsou směrodatná právě i pro naši soutěž. Pro jednoznačnost považujeme za důležité zmínit a upřesnit následující: Začátek zápasu začíná rozhozem (je to jediný rozhoz, který bude v rámci celého zápasu prováděn). Hráč, jehož kolík je blíže králi (počítá se podstava kolíku, nikoliv plášť), vyhrál rozhoz. Shození krále při rozhozu = prohraný rozhoz. Hráč, který vyhrál rozhoz, má na výběr ze dvou možností. Začít nebo vybrat stranu. Pokud si vybere, že začne, soupeř vybírá stranu (a naopak). V následujících hrách daného zápasu si hráči střídají po každé odehrané hře jak strany, tak začínání ve hře. Hlavní výhodou vyhraného rozhozu (vybere-li si začínání) je tedy to, že takovému hráči je umožněno začínat ve třech hrách, kdežto soupeři pouze dvakrát.

 

Domlouvání zápasů, místo konání zápasu a hlášení výsledků

V každé části (jarní/letní) odehraje každý hráč celkem 6 zápasů. Ve 3 zápasech bude veden jako domácí a ve 3 jako host. Toto platí pro počet sedmi hráčů v lize. V případě potřeby z hlediska organizace může být počet hráčů v lize odlišný. Ligová soutěž v kubbu je primárně určena pro hráče z přihlášených měst a blízkého okolí. Otevřena je ale komukoli, kdo má zájem si pravidelně zahrát kubb nehledě na výkonnost nebo místo bydliště. Jedinou podmínkou je, že místo odehrání zápasu musí být v daném městě daného regionu a blízkém okolí. Nicméně, pokud se oba hráči domluví na jiném místě konání zápasu, může být místo odehrání zápasu naprosto libovolné. Nutný je ale souhlas obou hráčů.

 

Povinnosti domácího hráče:

-         s dostatečným časovým předstihem oslovit svého soupeře a nabídnout mu termíny odehrání zápasu. V případě, že se hráči nedohodnou jinak, je primárním

-         komunikačním kanálem e-mailová komunikace.

-         zajistit místo pořádání

-         zajistit herní sadu Kubbu

-         nejpozději do druhého dne zadat výsledek zápasu do sekce „Moje zápasy“

 

V případě potíží s domluvou zápasu (nebo pokud tě "domácí hráč" nekontaktuje vůbec), oznam toto e-mailem přímo pořadateli (info@kubb4fun.cz). V kopii drž zároveň i svého soupeře.

Po tom, co domácí hráč vloží výsledek do systému, hráč, který je v daném zápase hostem, tento zápas musí ještě potvrdit (kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ v sekci „Moje zápasy“), aby tak byla ověřena správnost výsledku.